At sejle og ankomme til fremmede lande og kulturer er en fantastisk måde at rejse på. Man ser verden på en anden måde og man har mulighed for at komme steder man ellers ikke kan komme til. Man kommer også tættere på den lokale befolkning når man ankommer i båd frem for et charter fly. Selv om det er fantastisk er der også nogle ting man skal være opmærksom på inden man springer ud i eventyret til søs.

Fællesskab

At bo på en båd er fantastisk. Men det er også udfordrende. Man har meget begrænset plads at boltre sig på og omgivelserne er uvante. Det er derfor vigtigt at du som gast er god til – og har lyst til – at omgås andre mennesker under disse vilkår i længere tid ad gangen. Det har dog sin klare charme, og man kommer ind på livet af sine medsejlere – på godt og ondt.

En afgørende del af oplevelsen for os alle når vi bor og lever i et fællesskab er at man står op hver morgen og tænker ”Hvordan kan jeg bidrage til at alle får en god dag i dag?” frem for ”Hvad har jeg lyst til i dag?”. Fællesskab betyder også at vi deles om alle de opgaver der er ombord på skibet lige fra madlavning og vedligeholdelse af båden til rorvagt når vi sejler, og det skal du selvfølgelig havde lyst til at være en del af. Men uanset hvor engageret og socialt anlagt man er, skal man huske på, at der til tider vil være behov for lidt privatliv. Det bedste sted til dette er køjen, på fordækket eller i masten hvis man skulle have den slags tilbøjeligheder.

Køjeplads

Som gast får du tildelt en køje med tilhørende stuveplads og som udgangspunkt er den privat. Desværre kan jeg ikke garantere en fast køje. Det er sjældent at hele båden sover på samme tid og når det ikke er tilfældet kan det blive relevant at benytte en andens køje hvis det f.eks. er for uroligt at ligge i forkahytten. Desuden kan det blive nødvendigt med ene-kahytter, hvis en gast bliver syg eller utilpas.

Ressourcer

Når man bor på havet, har man begrænset adgang til ressourcer såsom gas, elektricitet og vand (uden salt i…). Det betyder at man skal være bevidst om nogle basale hverdagsting, som har stor indflydelse når man lever på den måde vi gør. Brug kun det absolut nødvendige lys, genbrug ferskvand til flere ting, brug saltvand til at afskylle service, bad i havet og fersk af på båden osv. Det er udelukkende et spørgsmål om at ændre vaner og det blot er et spørgsmål om tid, før det føles helt naturligt.

Sejlads

Sejlads er en uforudsigelig størrelse da man er i naturens hænder. Vores sejlads vil derfor variere meget. Vurderer jeg at vejrforholdene er for dårlige til et planlagt stræk, udskydes sejladsen selvom planerne går fløjten. Jeg foretrækker at sejle konservativt, så vi kommer sikkert frem og vi undgår at alle mand går ned med søsyge.

Vi har kommunikationsudstyr til at modtage gode vejrudsigter, men selv de bedste vejrudsigter kan være forkerte og give os perioder med hårdt vejr. Du skal derfor være forberedt på, at sejladsen kan være alt fra lækkert fladt vand til høj sø, fra høj solskin til regn og rusk, og fra dagssejladser til lange dage og nætter med uafbrudt sejlads.

Ud over vejret, er man som sejler også meget afhængig af båden og dens udstyr. Man skal være indstillet på, at planer hurtigt kan ændre sig, da man kan være nødt til at tilpasse sig de aktuelle omstændigheder hvis noget går i stykker – og det gør det. Indstil dig derfor på at planer kan ændres og ventetid kan forekomme. Det er dog også en del af charmen ved at være til søs – at man bliver tvunget til at leve i nuet og forholde sig til den givne situation.

Når vi sejler dagssejladser, skiftes vi til at stå ved roret og kører formentlig turnussen lidt afslappet. Når vi sejler over flere dage dvs. også om natten, kører jeg en mere strammere plan for rorvagten. Der er som udgangspunkt to personer på vagt ad gangen, og skipper kan selvfølgelig altid tilkaldes. Rorvagten skal desuden orientere sig om kurs, barometerfald, vejr og aktuelle forhold. Redningsvest og livline benyttes altid under sejlads i mørke, i dårligt vejr samt efter skippers bestemmelser.

Søsyge

Søsyge kan ramme alle inkl. mig selv. Nogen bliver mere søsyge end andre, og for langt de fleste kan det godt tage et par dage at få “søben”, som det hedder. Hvis du ved at du har tendens til søsyge, kan du prøve at anskaffe dig et par Sea band, som kan købes på apoteket eller medbringe søsygetabletter til de første par dage.

Vedligeholdelse af skibet

Når vi sejler reparerer og vedligeholder vi kun i mest nødvendige omfang. Når vi er i havn eller for anker derimod, deltager alle i vedligeholdelsesarbejdet, ekstra rengøring, reparationer, proviantering etc. Det må forventes, at der ved opstart og afslutning af togter vil være vedligeholdelse af op til en uges varighed afhængig af togtets længde.

Rygning, alkohol og rusmidler

Mens vi sejler nyder vi ikke alkohol. Når vi ligger i havn eller for anker kan vi sagtens drikke en øl eller to, men Vesterbro er ikke en ”party-båd.” Ligeledes er Vesterbro en røgfri båd. Desuden er alle former for narkotika, inklusiv hash, strengt forbudt – dette gælder også i land! Indtagelse eller opbevaring af narkotika medfører øjeblikkelig afmønstring. Myndighederne går ikke af vejen for at “splitte” hele skibet ad, hvis en narkohund får færden af fx. hashrester. Derudover risikerer båden at blive konfiskeret. Jeg ser derfor ganske strengt på dette.

Sundhed og medicin

Af hensyn til sikkerheden ombord og for at alle får den bedst mulige oplevelse, anbefaler jeg at din sundhed er i top. Har du kroniske lidelser, allergier og/eller tager medicin fast vil jeg gerne vide det på forhånd. Det er i øvrigt vigtigt at du medbringer et medicinpas på alt medicin du evt. måtte medbringe. Ligeledes vil jeg også gerne vide, hvis du har nogle særlige madvaner såsom vegetar eller lignende.

FTLF

FTLF står for Foreningen for langturssejladsens fremme – eller Langturssejlerene og er en forening både for skippere, gaster og drømmere. Jeg er selv medlem og kan kun anbefale at man melder sig ind. Jeg har selv haft enorm gavn af foreningen -både i form at viden og venskaber.