Jeg følger de retningslinier, som Foreningen Til Langturssejladsens Fremme (FTLF) har opstillet vedrørende sejlads med gaster. Vesterbro sejler privat, men har gaster med på eventyr. Det betyder at vi deles om udgifterne.

Køjepenge

Det koster 200 kr. per dag for dig at have en køjeplads til rådighed ombord. Pengene går til vedligeholdelse, drift af skibet samt indkøb af nyt udstyr når det gamle bliver slidt eller går i stykker– altså til at drive og sejle båden.

Fælles udgifter

Ud over køjepengene kommer fællesudgifter til mad og drikke samt til diesel, benzin, havnepenge, cruising permits, indregistrering og lignende. Disse udgifter deles vi om og de vil typisk ligge mellem 1.500-2.000 kr. pr. måned alt efter hvor vi befinder os henne. De kan dog som sagt variere, da der kan være særlige forhold der gør sig gældende på det enkelte togt. Fx. udgift til at krydse Panama-kanalen eller lignende. “Luksus-ting” såsom slik, øl, sodavand og lignende indkøbes for egen regning.

Øvrige udgifter

Foruden ovenstående skal du kalkulere med flybilletter, forsikring, visum og vacciner. Fælles for disse er, at det er noget du selv står for. Disse poster afhænger ligeledes meget af hvilket togt du vælger. Der er også udgifter forbundet med dykning – læs mere under aktiviteter ombord. 

Depositum

For at være sikret en plads på båden, indbetales et depositum på 6.000 kr. (svarende til én måneds køjepenge) per togt du skal med. Restbeløbet skal betales senest 2 måneder inden du påmønstrer båden. For de kortere togter indbetales det fulde beløb.

Ved afbud tilbagebetales depositummet kun såfremt, at jeg kan finde (og godkende) en anden gast til pladsen. Skulle du blive forhindret i at sejle med os, vil vi gerne vide det hurtigst muligt.

Vær opmærksom på at afmønstre du før tid, tilbagebetales køjepenge ikke.

Ruteplanen er vejledende. Det betyder at jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at overholde sejlplanen, men det kan være nødvendigt at lave ændringer, hvis forholdene kræver det. Der gives ingen kompensation for ændrede sejladsplaner.